Adatkezelési tájékoztató

feldenkrais-tanfolyam.hu oldal

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Perényi Csilla, egyéni vállalkozó,
Székhely: 1142 Budapest, Laky Adolf utca 60-62.
 Email: csilla@feldenkrais-tanfolyam.hu,
Adatkezelési bejelentések: adatkezeles@feldenkrais-tanfolyam.hu
Telefon: +3620 5222721 a továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://feldenkrais-tanfolyam.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/ címen.

Perényi Csilla fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.  Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.


Perényi Csilla elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,  kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben  tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,  technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne, elérhetőségek a következők:  
Perényi Csilla, egyéni vállalkozó
Székhely: 1142 Budapest, Laky Adolf utca 60-62. ;  
Email: adatkezelés@feldenkrais-tanfolyam.hu,  
Telefon: +36 20 5222721

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

Az email-ben küldött, a Felhasználókat segítő ingyenes információk és a pénzért  megvásárolható termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók és ajánlatok (a  továbbiakban HÍRLEVÉL) esetén kizárólag a következő adatokat tároljuk:

 • Keresztnév: Ezen a néven szólítjuk a Felhasználót az email-ekben, becenév vagy bece név, kitalált név is megfelel, adott esetben ez az adat üresen is hagyható. ∙ Email: Erre a címre küldjük az email-eket. 

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten megrendelési vagy árajánlatkérési céllal tölt ki egy  űrlapot (a továbbiakban ezt a folyamatot MEGRENDELÉS-nek nevezzük), abban az esetben a  következő adatokat adja meg önként a Felhasználó:

 • Keresztnév: A megrendelő azonosítására szolgál, szükséges, hogy a megrendelőt  nevén nevezhessük, számára az esetleges online megvásárolt tartalmat aktiválhassuk,  elküldhessük.  
 • Vezetéknév: A megrendelő azonosítására szolgál, szükséges, hogy a megrendelőt  nevén nevezhessük, az általa megvásárolt anyagot aktiválhassuk, javára bocsájtsuk. ∙ Email cím: Kapcsolattartáshoz szükséges, és alapvető feltétele annak. Az oldalra való  belépési lehetőségét is szolgálja. Így tudjuk biztosítani az anyagai elérését.  ∙ Telefonszám: Kapcsolattartáshoz szükséges, ami kizárólag a megrendelés, és a minket  „tanár- tanuló” viszonyban segítheti és könnyíti kérdések tisztázását. Kölcsönösen  elfogadott megbeszélés alapján.
 • Számlázási cím: Az elektronikus számlát automatikusan erre a címre állítjuk ki, a  hatályos jogszabály szerint. 
 • Adószám: A hatályos jogszabályok miatt, amennyiben a vevő vállalkozóként vásárol,  kötelező megadni az adószámot is

3.2 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott  informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: ∙ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); ∙ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az  adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

∙ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; ∙ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a  pontosságát és teljességét; 

∙ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre  álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

3.3. Cookie-k (sütik)

3.3.1. A sütik feladata

∙ információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

∙ megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.  online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

∙ megkönnyítik a weboldal használatát; 

∙ minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

∙ A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.  sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld  egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a  felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék  Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az  ilyen típusú süti érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző  bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre  használt más eszközről. 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics és a Facebook, mint harmadik fél  sütijeit is. Ezen statisztikai célú szolgáltatások használatával az Adatkezelő információkat  gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A honlap  fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak  böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

3.4. Online megrendeléshez kapcsolódó adatok 

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten megrendelése céllal tölt ki egy megrendelőlapot,  abban az esetben a következő adatokat adja meg önként a Felhasználó: 

∙ Keresztnév: A megrendelő azonosítására szolgál, szükséges, hogy a megrendelőt  nevén nevezhessük, számára az esetleges online megvásárolt tartalmat aktiválhassuk,  belépési kódot elküldhessük. 

∙ Vezetéknév: A megrendelő azonosítására szolgál, szükséges, hogy a megrendelőt  nevén nevezhessük, az általa megvásárolt anyagot aktiválhassuk, javára bocsájtsuk. ∙ Email cím: Kapcsolattartáshoz szükséges, és alapvető feltétele annak. Az oldalra való  belépési lehetőségét is szolgálja. Így tudjuk biztosítani az anyagai elérését,  kapcsolódását az online oktatási felülethez is. 

∙ Telefonszám: Kapcsolattartáshoz szükséges, ami kizárólag a megrendelés, és a minket  „tanár- tanuló” viszonyban segítheti és könnyíti kérdések tisztázását. Kölcsönösen  elfogadott megbeszélés alapján.  

∙ Ingyenes oktatási alkalmak, programokra való jelentkezéshez Vezeték és Keresztnév  megadása és e mail cím megadása szükséges.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az ügyintézéshez kizárólag azokat az adatokat szükséges megadni, amelyek ahhoz kellenek,  hogy segíteni tudjunk a Felhasználónak. Az email címre és a vezeték valamint keresztnévre  mindenképpen szükség van, egyéb adatokra csak akkor, ha a Felhasználó kérése a szóban  forgó adatokkal kapcsolatos.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az email-ben küldött, a Felhasználókat segítő ingyenes információk és a pénzért  megvásárolható termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók és ajánlatok (a  továbbiakban HÍRLEVÉL) esetén kizárólag a következő adatokat tároljuk: 

∙ Keresztnév: Ezen a néven szólítjuk a Felhasználót az email-ekben, becenév.

∙ Email: Erre a címre küldjük az email-eket.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és  megőrzési ideje

A HÍRLEVELEK küldése esetén az adatokat addig kezeljük, ameddig a Felhasználó nem  törölteti azt leiratkozási linken keresztül, illetve nem kéri azt email-ben vagy telefonon. Továbbá töröljük mindazon Felhasználók adatait, akiknek nem tudunk őket érdeklő, releváns  információt küldeni. 

MEGRENDELÉSEK esetén a megrendelés teljesítéséig tároljuk az adatokat, illetve mindaddig,  ameddig a megrendelt termék vagy szolgáltatás természetéből eredően ez szükséges,  ideértve a megrendelő által vállalt garancia idejét is. 

Az adatokat tehát minden esetben a Felhasználó igényeinek megfelelő ideig tároljuk, de a  Felhasználó BÁRMIKOR kérheti az összes adatának törlését. és ebben az esetben a  továbbiakban nem tudunk segíteni. A kapcsolattartásra számos felhasználói adatra  szükségünk van. 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Feldenkrais.tanfolyam.hu weboldalon keresztüli tevékenységek adatkezelései önkéntes  hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.  

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat  az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását  jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes  adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

∙ 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.); 

∙ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a  természetes 

∙ személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az  ilyen adatok 

∙ szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános 

∙ adatvédelmi rendelet, GDPR); 

∙ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

∙ 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

∙ 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és ∙ megakadályozásáról (Pmt.);

∙ 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról

6. Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai, melyeket önként ad meg, egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával  összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes  címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek  számítógépes rendszerünkben. 

Másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata  során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett  bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és  melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként  rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata  vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat  egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat  megismerők köre

A Felhasználó adatai kizárólag az Adatkezelő és annak munkatársai részére férhető hozzá,  továbbá azon szolgáltatásokat nyújtó cégek részére, amelyeket az Adatkezelő a megfelelő  működés és a Felhasználók kiszolgálása érdekében igénybe vesz. Mindezek a szolgáltatások  szintén szigorú intézkedéseket hoztak, s megfelelnek a GDPR-ben foglalt alapelveknek és  szabályoknak. 

A levélküldéshez az alábbi adatkezelőknél tároljuk és kezeljük az adatokat:

ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 13-06-065996 

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 

Adószám: 21158218-2-13 

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes  adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,  visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,  illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a  személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi  információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,  érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva  nyújtsa. 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést  kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy  címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni  fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi  szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés  vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának joga. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a  tájékoztatást. 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok  helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A Felhasználó kérésére azonnal tájékoztatást nyújtunk minden általunk tárolt adatáról.  Ehhez az email cím megadása szükséges. Ha ezzel kapcsolatos kérését el akarja nekünk küldeni, kérem, az adatvedelem@feldenkrais tanfolyam.hu címre írjon. 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére  az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy  más módon kezelték;
 •  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 •  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az  adatkezelésre;  
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a  személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a  népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból  vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez,illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek  valamelyike teljesül: 

 • Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek  valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának  ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás  arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az  Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon  személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az  adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése  ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az  adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő  erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és  szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez kapcsolódnak. 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve  a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság  az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a  Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás  adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett  megkereshetik az adatkezelőt. 

Perényi Csilla a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét  megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés  céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Budapest, 2021. július 17.

Az Adatkezelési Tájékoztatót letöltheted PDF formátumban, ha ide kattintasz.

Máris megtapasztalnál egy Feldenkrais leckét?

Töltsd le a "Tudatosság mozgással" c. hanganyagot
INGYEN, és láss hozzá most azonnal!