ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://feldenkrais-tanfolyam oldal

Hatályos ettől a naptól: 2021. július 17.


1. Módosítás, 2022.08.29. A hatályos adózási és számlázási szabályok megváltozása értelmében.

 • MÓDOSÍTÁS: Amely kiterjed az alapvető rendelkezésekre, és egyéb módosítást nem tartalmaz a hátályos ÁSZF dokumnetumban. 2022. augusztus 29 -én, eza módosítás a megváltozott adózási, és számlázási szabályok miatt jött létre.
  • Perényi Csilla, mint teljes állásban foglalkoztatott KATA-s vállalkozó, kizárólag magányszemélyek részére szolgáltat!
  • Ez a hatályos törvények bevezetése okán, 2022.szeptember 1 -től, visszavonásig érvényes.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Perényi Csilla, székhely:1142 Budapest, Laky Adolf utca 60-62., adószám: 69219366-1-42, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weblap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint annak használatára, tartalmára vonatkozó feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Kérjük, hogy ha a honlapon keresztül a tartalmakból megrendel bármit, annak véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Az ÁSZF részeként értelmezendő a honlapon megjelenő „Nyilatkozat”, melyben a Szolgáltató főtevékenységhez kapcsolódva szerepelnek kijelentések. 

1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:

Név: Perényi Csilla

Székhely: 1142 Budapest, Laky Adolf utca 60-62.

Levelezési cím: 1142 Budapest, Laky Adolf utca 60-62.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest, XIV. Kerület Kormányablak

Nyilvántartási szám: 52868683

Adószám: 69219366-1-42

Képviselő: Perényi Csilla

Telefonszám: +36 20 522 2721

E-mail: info@feldenkrais-tanfolyam.hu

Honlap: https://feldenkrais-tanfolyam.hu


Tárhely és Domain szolgáltató adatai:

Név: Rackhost Zrt.
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41..
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Elérhetőség:
Telefon: +36 1 445 1200
info@rackhost.hu
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

2. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzat 2021. július 17- napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. 


1. Módosítás, 2022.08.29. A hatályos adózási és számlázási szabályok megváltozása értelmében.

 • MÓDOSÍTÁS: Amely kiterjed az alapvető rendelkezésekre, és egyéb módosítást nem tartalmaz a hátályos ÁSZF dokumnetumban. 2022. augusztus 29 -én, eza módosítás a megváltozott adózási, és számlázási szabályok miatt jött létre.
  • Perényi Csilla, mint teljes állásban foglalkoztatott KATA-s vállalkozó, kizárólag magányszemélyek részére szolgáltat!
  • Ez a hatályos törvények bevezetése okán, 2022.szeptember 1 -től, visszavonásig érvényes.


A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, és azt 11 nappal korábban bejelenti.  A szolgáltató a módosítás időpontját, feltünteti. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Szolgáltató a honlapján keresztül működtetett web áruház termékei elsősorban a Szolgáltató fő tevékenysége –sport és szabadidős képzés: mozgásórák vezetés online és elő környezetben egyaránt való megrendelésére és fizetésére; valamint online elérhető tanfolyamainak értékesítésre is szolgál. Az egyes „termékekre” vonatkozó egyéni rendelkezések a termékre vonatkoztatva, egyedi formában jelenhetnek meg, aktuális tartalmuk mentén. 

A megvásárolt szolgáltatás közérzetjavító, önképzési –tanulás céllal jön létre. Nem helyettesít orvos, pszichológusi, és egyéb egészségügyi támogatást. A felhasználó teljes, és önkéntes felelősségvállalása mentén vesz részt, kapcsolódik a Szolgáltató tevékenységeihez. Ez alól a weblapon elhelyezett szöveg, kép, hang –és videó tartalmak értelmezése, használata sem jelentenek kivételt. 

A szolgáltatás formájának betartása a közérzete javulását eredményezheti.

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, és azt 11 nappal korábban bejelenti.  

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a teljesítési határidőket, a szállítási (rendelkezésre bocsátási) és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Perényi Csilla áltál elhelyezett, Nyilatkozat, ennek a dokumentumnak részeként értelmezhető.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A web áruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve juthat el önhöz a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Regisztráció/Vásárlás

A honlapon történő vásárlás esetén a web shopban elhelyezett terméket megvásárolja. A termékhez kapcsolódó külön leírásban szerepel mindaz, ami az aktuális termék megvásárlása mentén szükséges információ.

4.1. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja esetlegesen a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén, a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket esetenként illusztrált fényképpel jelöljük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

5. A rendelés menete

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a web shopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezheti - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Felhasználó kiválasztja a számlázási címet, majd a fizetési módot, melynek típusaiból választhat.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget

5.1. A rendelés véglegesítése, ajánlattétel: 


Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt terméknek/ termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Tovább a pénztárhoz- Fizetés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését a fizetési mód meghatározása után.

A fizetési formák:
Utalással történő fizetést választja, Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére/hozzáférésére. 

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget vont maga után. 

Banki átutalást választja, megrendelése a Stripe bankkártyás fizetési rendszerén keresztül azonnal megvalósul. Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget vont maga után.

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően teljesítjük megrendelését. Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával.
 • Bankkártyával történő fizetésre a Stripe és későbbiekben PayPal rendszeren keresztül van lehetősége. A következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Visa, Master Card, American Express

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

6.2. Szállítás módjai és díjszabása

 • E mailben juttatjuk el pl. a tanfolyami belépési kódot, jogosultságot.

 • Bármilyen külön költség felmerül, azt a megrendeléskor a vevő számára tisztázzuk, pontosan kifejezzük, kit érint.

Szállítási határidő:

Megrendelése véglegessé válása után, megrendelése időben való megvalósulása előtt (pl. online óra) rendelkezésére áll minden szükséges, hogy élvezhesse a „tartalmakat”, a részvétel jogát.

7. Elállás joga
Szolgáltatóként, Perényi Csilla munkájával elsődlegesen törökszik az Ön megelégedésre. Bármilyen vitás esetben a megbeszélés, megoldás keresés útját választja. Ilyen jellegű kérés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot itt: info@feldenkrais-tanfolyam.hu

A hatályos törvények működnek: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényesség

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.4. Az elállási jog a feldenkrais-tanfolyam vállalkozás által ajánlott, megvásárolt termékekre, azok használatba vételét követően nem illeti meg a vásárlót. A használatba vétel a kifizetéssel egy időben kezdődik. 

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével

g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A felhasználó, amennyiben az a szolgáltató kompetencia területére tartozik, segítséget kap a szolgáltatótól, hogy az általa megvásárolt terméket eredeti szándék szerint használhassa. 

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a web shopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

10.1.  Bármilyen panasza esetén keressen elsődlegesen e mailben:

Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

11. Szerzői jogok

11.1. A feldenkrais-tanfolyam.hu weboldal, a benne üzemeltetett web shop és minden egyéb tartalom, szöveg, kép, hangfájl, videó anyag, Perényi Csilla, az oldal üzemeltetője kizárólagos tulajdonát képezi.  Adatbázisából átvenni bármilyen tartalmat hozzájárulás esetén is, csak a weboldalra tett hivatkozási linkkel lehetséges. 

Tilos a feldenkrais-tanfolyam.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a feldenkrais-tanfolyam.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-nevére, az azokkal képzett másodlagos Domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

A Feldenkrais-tanfolyam.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 15.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Ezekhez a jogokhoz az oldalon elhelyezett „Nyilatkozat” Perényi Csilla részéről az itt megjelenő ÁSZF tartalmának részeként értelmezendő. 

12. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

 https://feldenkrais-tanfolyam.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Budapest, 2021. Július 17. 

MÓDOSÍTÁSOK:

1. Módosítás, 2022.08.29. A hatályos adózási és számlázási szabályok megváltozása értelmében.

 • MÓDOSÍTÁS: Amely kiterjed az alapvető rendelkezésekre, és egyéb módosítást nem tartalmaz a hátályos ÁSZF dokumnetumban. 2022. augusztus 29 -én, eza módosítás a megváltozott adózási, és számlázási szabályok miatt jött létre.
  • Perényi Csilla, mint teljes állásban foglalkoztatott KATA-s vállalkozó, kizárólag magányszemélyek részére szolgáltat!
  • Ez a hatályos törvények bevezetése okán, 2022.szeptember 1 -től, visszavonásig érvényes.Az Általános Szerződési Feltételeket letöltheted PDF formátumban, ha ide kattintasz.

Máris megtapasztalnál egy Feldenkrais leckét?

Töltsd le a "Tudatosság mozgással" c. hanganyagot
INGYEN, és láss hozzá most azonnal!